Bulgaria
Search
Close this search box.

Мисия за зелена икономика в Япония набира кандидати за изданието си през 2023 г.

Събитието, предназначено за клъстери и МСП, ще се състои на 14-17 март 2023 г. на място в Япония, паралелно с Tokyo Decarbonisation Expo.

Мисията е насочена към организации, работещи в някоя от следните области:

  • производство и съхранение на енергия (възобновяеми енергийни източници, биомаса, комбинирани зарядни системи, малки модулни реактори, топлинна изолация, нови материали и други),
  • устойчивост и ефективност (устойчиви потребителски продукти, рециклиране, намаляване на отпадъците, продукти с многократна употреба и други),
  • мобилност (превозни средства с нулеви емисии, водородни технологии, електрически велосипеди, горивни клетки, микромобилност и други).

Целите на програмата са:

  • идентифициране на ключови контакти (управленци, изследователски центрове, потенциални партньори и т.н.),
  • установяване на отношения с потенциалните партньори (търговски или технологични),
  • провеждане на лични двустранни срещи с потенциал да доведат до нови бизнес възможности,
  • получаване на знания за пазарната структура, секторния анализ, японската бизнес култура и политика.

Програмата на събитието включва следните етапи:

  • 14 март – ден за ориентиране,
  • 15-17 март – участниците ще имат възможност да изложат своите продукти/услуги на общ за мисията щанд в рамките на изложението Tokyo Decarbonisation Expo.

Официалният език на програмата е английски.

Броят на местата за участие в мисията е ограничен и затова кандидатите подлежат на селекция.

Организаторът EU-Japan Center ще покрие разходите за включване в изложението на одобрените за участие в мисията кандидати, както и разходите, свързани с организирането на щанда.

Участниците трябва да покрият своите разходи за път, настаняване и издръжка по време на събитието.

Срок за кандидатстване: 12 януари 2023 г.

Повече информация за мисията и самото кандидатстване можете да откриете тук.