Bulgaria
Search
Close this search box.

ОЧАКВАЙТЕ ОСЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

Иновациите в подкрепа на зелен и дигитален преход

7 декември 2022 г. | 10:30 ч. | София Хотел Балкан

От 2004 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации” организира Националния иновационен форум – уникално ежегодно събитие за страната, което обединява усилията на всички заинтересовани страни за дискусия относно условията за иновации в България и предлага мерки за тяхното оптимизиране.

На 7 декември 2022 г. ще бъде проведено Осемнадесетото издание на Националния иновационен форум „Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход“. Ще бъдат представени изводите и препоръките от доклада Иновации.бг 2022, който дава ежегодна оценка на иновационния потенциал на българската икономика. Форумът ще очертае предизвикателствата и възможностите пред България за постигане на устойчиво развитие, дигитален и зелен преход чрез иновации. По време на събитието ще бъдат отличени победителите в Националния конкурс Иновативно предприятие на годината 2022.

Форумът е най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди, български и чуждестранни организации, насочена към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез внедряване на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и коопериране с европейски партньори.

Организатори на Форума са Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Единен иновационен център на БАН, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Изпълнителна Агенция за Европейския съвет по иновации и за МСП на Европейската комисия.

С участието на:

Румен Радев, Президент на Република България

Говорители:

  • Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  • Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  • Тодор Младенов, Изпълнителен директор, „София Тех Парк“ АД
  • Златина Маринова, Ръководител „Изследователски проекти“, Онтотекст
  • д-р Пламен Иванов, Управляващ партньор, Гамифино
  • Александра Велкова, Изпълнителен директор, Атлас Агро Сайънс
  • Никола Янков, Управляващ партньор, Експат Капитал
  • Доц. д-р Боян Жеков, Национален координатор на програмата „Хоризонт Европа“

Модератор: Теодора Лапшова,  автор и сценарист на предаването „Иновативно“, Българска национална телевизия