Bulgaria
Search
Close this search box.

Осемнадесети Национален иновационен форум „Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход“

Националният иновационен форум е ежегодно събитие, под егидата на Президента на Република България, което обединява усилията на всички заинтересовани страни за подобряване на иновационната среда в страната. Форумът е най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди, български и чуждестранни организации, насоченa към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес чрез внедряване на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и коопериране с европейски партньори.

Осемнадесетото издание на събитието, проведено на живо за пръв път след началото на пандемията, на 7 декември 2022 г., в „София Хотел Балкан“, беше открито от д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. След поздравителен адрес от Президента на Република България Румен Радев, г-н Руслан Стефанов представи ексклузивно резултатите от ежегодния доклад Иновации.бг, който изготвя оценка на иновационния потенциал на българската икономика и нейната позиция в европейски мащаб.

В последвалата дискусия относно ролята на иновациите в подкрепа на дигиталния и зеления преход участие взеха:

  • Тодор Младенов, Изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД
  • Златина Маринова, Ръководител „Изследователски проекти“ на „Онтотекст“ АД, Иновативно предприятие на 2017 г. в категорията „Пазарно лидерство“
  • Д-р Пламен Иванов, Управляващ партньор на „Гамифино“ ООД, Иновативно предприятие на 2020 г. в категорията „Зелена иновация“
  • Никола Янков, Управляващ партньор на „Експат Капитал“ АД
  • Д-р Боян Жеков, Национален координатор на „Хоризонт Европа“

Модератор на дискусията и събитието беше г-жа Теодора Лапшова, автор и сценарист на предаването „Иновативно“, Българска национална телевизия.

Тодор Младенов връчи наградите на победителите в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината„ на специална церемония, проведена по време на форума. Почетни статуетки получиха компаниите „Ем Уай Екс“ АД – в категорията „Пазарно лидерство“ и „Ню енерджи корпорация“ ООД – в категорията „Зелена иновация“ на конкурса. София Тех Парк предостави специална награда на победителя в категорията „Иновативно новостартирало предприятие“ – „Ай Си Би – М“ ООД. И тази година финалистите в конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – „Високи постижения в иновациите“. Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и жури с широка представителност на иновационната екосистема.