Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворена процедура за кандидатстване за инкубиране по програмата Worth на ЕС

Worth е финансирана по програмата COSME на ЕС като целта на отворената процедура е създаване на транснационални и интердисциплинарни сътрудничества между дизайнери (в областта на модния, продуктовия и индустриалния дизайн), занаятчии, малки и средни предприятия производители, технологични фирми, старт-ъпи и т.н. в страните от ЕС и COSME за разработването на уникални продукти от висок клас в следните сектори: мода и текстил, обувки, кожа, обзавеждане, аксесоари и бижута.

До 200 проекта ще бъдат подкрепени чрез програма за инкубиране, включваща:

  • медиен пакет с международно покритие, реклама и маркетинг през социалните мрежи
  • директно финансиране (10 000 – 20 000 евро)
  • международно представяне на продукта – чрез участие в две международни дизайн събития
  • специално разработена за целта менторска програма
  • междусекторно сътрудничество и участие в В2В-събития
  • установяване на професионални контакти.

Процедурата е посветена на дизайнерските решения, които допринасят за по-красива, устойчива и приобщаваща околна среда.

Краен срок за подаване на кандидатурите: 16 февруари 2022 г.

Допълнително информация можете да откриете на адрес: http://worthproject.eu