Bulgaria
Search
Close this search box.

Втора отворена процедура за кандидатстване в инкубатора REACH

Инкубаторът търси старт-ъпи и малки и средни предприятия с дейност, основана на данните, за да се присъединят към неговата високо интензивна програма за разработване на решения, базирани на големи данни, за справяне с различни предизвикателства.

REACH има фонд от 3,5 млн. евро за да стимулира създаването на вериги на стойността, базирани на данни, в Европа и търси 30 обещаващи старт-ъпи и малки и средни предприятия, които работят с големи данни, за да кандидатстват по втората му процедура.

Инкубационната програма на REACH има 10 основни партньора и 13 доставчика на данни. Тя ще създаде подходящи условия за старт-ъпите и малките и средни предприятия за да разрешат реални предизвикателства от дейността на големи компании и да осъществят тестване на надеждните и сигурни решения, основани на данни и използващи информация, която често е притежание на много заинтересовани страни, включително индустриални и лични данни.

Ползи от участието в инкубационната програма:

  • грантово финансиране в размер до 120 000 евро
  • достъп до големи корпорации, дигитални иновационни хъбове и техните бази данни с индустриална информация
  • достъп до дигитална и бизнес експертиза
  • достъп до изчислителна инфраструктура за големи данни и инструментариума на REACH за надеждни и сигурни вериги на стойността, базирани на данни
  • достъп до частни инвеститори
  • видимост.

Програмата преминава през 4 интензивни етапа на технически и бизнес растеж в рамките на 11 месеца, както и през 3 рунда на инкубиране в рамките на продължителността на проекта (3,5 години). Във връзка с КОВИД-19, програмата ще вземе всички превантивни предпазни мерки и ще предостави услугите си онлайн, винаги когато срещите и обученията на място не са разрешени.

Краен срок за кандидатстване: 22 февруари 2022 г., 17.00 ч. (Централно европейско време)

За повече информация: https://www.reach-incubator.eu/open-calls/startups/

За кандидатстване: https://www.f6s.com/reach-oc2-startups/apply