Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално брокерско събитие, свързано с кандидатстването по клъстер 5 на програмата „Хоризонт Европа“

АРК Консултинг има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате онлайн в В2В-събитието на 4 февруари 2022 г., което ще предостави отлична възможност на заинтересованите от възможностите за финансиране по клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“ на програмата „Хоризонт Европа“ да открият подходящи партньори за процедурите по кандидатстване по програмата през 2022 г.

Събитието следва непосредствено информационния ден по клъстер 5 на 3 февруари 2022 г. и ще бъде фокусирано върху следните области:

 • науки за климата
 • междусекторни решения за климатичен преход
 • устойчиво, сигурно и конкурентно енергийно снабдяване
 • ефективна, устойчива и приобщаваща енергийна употреба
 • чисти и конкурентни решения за всички видове транспорт
 • безопасен и устойчив транспорт и услуги за умна мобилност на пътници и стоки.

Събитието е подходящо за всякакви организации с интерес към предстоящите процедури по клъстер 5 на „Хоризонт Европа“, които желаят да обсъдят своите проектни идеи с потенциални партньори и да създадат сътрудничества с цел изграждане на консорциуми за кандидатстване, а именно:

 • университети
 • изследователски центрове
 • фирми (включително малки и средни предприятия и големи компании)
 • общини
 • асоциации и федерации
 • органи на публичната власт и правителствени организации
 • нестопански организации
 • клъстери и хъбове
 • други организации, ангажирани с научно-изследователска дейност.

Участието в В2В-събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНИ регистрация и валидиране на профила.

При регистрация е необходимо попълване на поне една позиция в полето Marketplace items за предлаганата или търсена експертиза във връзка с тематичните области, релевантни на предстоящите процедури за кандидатстване (виж по-горе).

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адреси fanny.koleva(at)online.bg и konstantin.uzunov(at)online.bg.

На този адрес можете да откриете допълнително информация за събитието: https://he-cluster5-2022.b2match.io