Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворено е съревнованието за наградите за малки и средни предприятия  на Световната организация за интелектуална собственост за 2024 г.

Надпреварата е предназначена за предприятия и старт-ъпи, които използват интелектуална собственост за целите на своя растеж и за положително въздействие върху общественото развитие. Срок за кандидатстване: 31 март 2024 г.

Целта на ежегодните награди на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) е да бъдат отличени малките и средни предприятия (МСП), които интелигентно използват интелектуалната собственост за своите търговски цели, като едновременно с това оказват положително влияние върху обществото чрез своите креативност и иновативност. Наградите са тясно свързани с мисията на СОИС да подпомага иноваторите и творците по света като съдейства за безопасното пътуване на техните идеи до пазара, с цел подобряване на качеството на живот в глобален мащаб.

В съревнованието могат да участват предприятия от всички сектори на бизнеса, опериращи където и да е по света, които комерсиализират своята интелектуална собственост, в резултат на което получават доход, създават работни места, справят се с местни или глобални предизвикателства и подкрепят развитието на своите общности и нации. Това могат да бъдат, наред с много други, предприятия зелени иноватори, представители на креативните индустрии или създатели на местни или международно известни марки.

Аналогично на предходните издания, жури от независими водещи експерти ще избере до 7 победители за 2024 г. За пръв път тази година, обаче, журито ще вземе пред вид и приноса на предприятията за постигане на целите за устойчиво развитие. Старт-ъп предприятията, използващи интелектуална собственост от самото начало на своята дейност, са другото нововъведение в програмата на наградите тази година.

Победителите ще бъдат обявени на специална церемония, която ще се състои по време на Общото събрание на СОИС през месец юли в Женева, Швейцария. Те ще получат не само признание, а също и персонализирано менторство в подкрепа на своите стратегии за интелектуална собственост, включително свързани с набирането на средства, възможностите за установяване на партньорства, публичната разпознаваемост и други техни нужди.

Формата за кандидатстване може да бъде попълнена на английски, арабски, испански, китайски, руски, френски или японски език.

Кандидатстването ще бъде отворено до 31 март 2024 г. (23:59 СЕТ)

Повече за надпреварата можете да прочетете тук.

Правилата за участие в съревнованието можете да откриете тук.