Bulgaria
Search
Close this search box.

Платформа за сътрудничество и виртуално брокерско събитие с фокус върху клъстер 6 на програмата „Хоризонт Европа“

ЕЕN-България има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате в платформата и събитието, посветени на работните програми за 2023-2024 г. по клъстер 6 на програмата „Хоризонт Европа“, фокусиран върху храните, биоикономиката, природните ресурси, селското стопанство и околната среда. Целта на събитието е да допринесе за: спиране и обръщане на тенденцията за намаляване на биоразнообразието на земята, във вътрешноконтиненталните водни източници и моретата, по-добро управление на природните ресурси чрез трансформация на икономиката и обществото както в градските, така и в селските региони, както и намаляване на замърсяването на околната среда. За постигането на тази цел, на едно място, макар и в онлайн формат, ще могат да се съберат всички заинтересовани страни, възнамеряващи да кандидатстват за финансиране по програмата, за да създадат своите консорциуми и да развият проектните си идеи.

Инициативата е организирана по следния начин:

 • 2 март – откриване, сесия за представяне на организациите и проектните идеи на участниците (pitching), както и двустранни срещи. Презентациите трябва да включват информация за ролите, които участниците биха заели в евентуален консорциум от гледна точка на своите компетентности, конкретните процедури, във връзка с които те търсят проектни партньорства и др. под. Продължителността им трябва да бъде до 10 минути. Желаещите да участват в pitching сесията трябва да подадат своите презентации на организаторите до 22 февруари;
 • 3 март – сесия за провеждане на двустранни срещи;
 • 4 март – 17 април – платформата ще остане отворена за провеждане на допълнителни двустранни срещи.

Основни теми:

 • биоразнообразие и услуги, свързани с екосистемите;
 • справедливи, здравословни и екосъобразни хранителни системи – от първичното производство до потреблението;
 • кръгова икономика и сектори на биоикономиката;
 • чиста околна среда и нулево замърсяване;
 • земя, океани и води в действията срещу климатичните изменения;
 • устойчиви, приобщаващи, здрави и „зелени“ селски, крайбрежни и градски общности;
 • иновативни управление, наблюдение на околната среда и дигитални решения в подкрепа на Зелената сделка.

Събитието е предназначено за всички с интерес към темите на клъстер 6 на програмата „Хоризонт Европа“, които искат да открият партньори за изследователско и технологично сътрудничество:

 • университети и изследователски центрове,
 • частни предприятия, вкл. старт-ъпи, МСП и големи компании,
 • общински администрации,
 • асоциации и федерации,
 • органи на публичната власт и правителствени организации,
 • клъстери и хъбове,
 • нестопански организации,
 • и други заинтересовани лица, осъществяващи научно-изследователска дейност.

Платформата е отворена за бъдещи координатори на консорциуми и други заинтересовани лица от всички страни членки на ЕС и асоциираните към програмата „Хоризонт Европа“ държави. Участието ще Ви даде възможност да обсъдите своите проектни идеи с потенциални партньори, както и да ги подобрите на тази основа, а също и да изградите реални партньорства или да се присъедините към подходящи за Вас консорциуми.

Участието в брокерското събитие е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация и планиране на срещите в срок до 1 март 2023 г.

На този адрес можете да откриете и допълнително информация за събитието: https://brokerage-event-focusing-on-cl6.b2match.io/