Bulgaria
Search
Close this search box.

Трета отворена процедура за кандидатстване в инкубатора REACH

Инкубаторът търси старт-ъпи и малки и средни предприятия с дейност, основана на данните, за да се присъединят към неговата високо интензивна програма за разработване на решения, базирани на големи данни, за справяне с различни предизвикателства, както и да се възползват от възможността да работят с водещи корпорации и техните собствени данни. Планиран е и информационен уебинар.

REACH има фонд от 3,5 млн. евро за да стимулира създаването на вериги на стойността, базирани на данни, в Европа и търси 35 обещаващи старт-ъпи и малки и средни предприятия, които работят с големи данни, за да кандидатстват за третия му кръг за инкубиране.

Инкубационната програма на REACH има 10 основни партньора, 8 дигитални иновационни хъба и 15 доставчика на данни. Тя ще създаде подходящи условия за старт-ъпите и малките и средни предприятия, за да разрешат реални предизвикателства от дейността на големи компании и да осъществят тестване на надеждните и сигурни решения, основани на данни и използващи информация, която често е притежание на множество заинтересовани страни, включително индустриални и лични данни.

Ползи от участието в инкубационната програма:

  • грантово финансиранев размер до 120 000 евро
  • достъп до големи корпорации, дигитални иновационни хъбове и техните бази данни с индустриална информация
  • достъп до дигитална и бизнес експертиза
  • достъп до изчислителна инфраструктураза големи данни и инструментариума на REACH за надеждни и сигурни вериги на стойността, базирани на данни
  • достъп до частни инвеститори с интерес към решения, основани на данни
  • видимост на европейско ниво.

Инкубаторът ще проведе информационен уебинар на 20 януари 2023 г. от 10 ч. (Централно европейско време).

Програмата преминава през 4 интензивни етапа на технически и бизнес растеж в рамките на 11 месеца, както и през 3 рунда на инкубиране в рамките на продължителността на проекта (3,5 години), като това е процедурата за последния от тях.

Възможни са 3 начина на кандидатстване:

  • по тема, обявена от инкубатора
  • с готови решения, които отговарят на предизвикателствата на доставчиците на данни
  • свободен избор – с нови решения, данни, доставчици на данни и/или предизвикателства

Краен срок за кандидатстване: 21 февруари 2023 г., 17.00 ч. (Централно европейско време).

За повече информация

За кандидатстване