Bulgaria
Search
Close this search box.

Втора отворена процедура за финансиране на проектни предложения в рамките на програмата X2.0

Х2.0 е програма, насочена към високотехнологичен растеж, чиято цел е да подпомогне старт-ъп предприятия от ЕС чрез осигуряване на персонализирана и фокусирана подкрепа за катализиране на пазарното развитие на технологичните им решения и приложения в 5 ключови области:

 • производство и кръгова икономика,
 • селско стопанство и хранително-вкусова промишленост,
 • технологии в областта на здравеопазването и биологията,
 • умни градове и устойчиво развитие,
 • данни и изкуствен интелект.

Програмата ще разпредели 1,5 млн. евро към 50 технологични старт-ъп предприятия за инвестиране в иновации и услуги в подкрепа на техния растеж, в рамките на 5 процедури до месец ноемри 2024 г.

Настоящата процедура е насочена към високотехнологични решения в областта на здравеопазването, селското стопанство и производствения сектор, с акцент върху аграрните технологии. В рамките на процедурата ще бъдат финансирани 10 високотехнологични старт-ъп предприятия с иновации, базирани на върхови технологии или значими постижения в областта на аграрните науки.

Програмата ще бъде с продължителност 5 месеца и ще бъде специално адаптирана към нуждите на всеки старт-ъп, осигурявайки му растеж, дългосрочно развитие и трансгранични контакти. Всяко предприятие ще бъде проучено от експерти с опит в областта на рисковото финансиране и иновациите, на основата на което ще му бъде предложена специализирана подкрепа.

Целта на процедурата е оказване на съдействие на старт-ъпи, които предлагат технологии, иновации и анализ на данни за подобряване на резултатите от селскостопанското производство и посрещане на предизвикателствата, с които се срещат фермерите и аграрния сектор като цяло. Решенията могат да бъдат в областта на прецизното земеделие, като използване на сензори и дронове, както и аналитични инструменти и алгоритми за машинно учене, които подпомагат фермерите да вземат по-информирани решения за управлението на културите, здравето на почвите, използването на ресурсите, напояването, събирането на реколтата и т.н.

В допълнение, ще бъдат приемани кандидатури и в областта на хранителните технологии – за иновативни решения в посока на изграждане на кръгови и устойчиви хранителни системи чрез смекчаване на климатичното въздействие, намаляване на отпадъците в производството на храни и селското стопанство и влиянието върху околната среда като цяло. Решенията могат да включват и технологии, повишаващи ефективността и устойчивостта при разработването, производството, доставките и потреблението на храни.

Иновационните ваучъри за всеки от одобрените кандидати покриват:

 • персонализирани услуги на стойност до 20 000 евро,
 • индивидуално менторство от експерти в областта с минимална стойност от 5000 евро,
 • достъп до специализирани изложения и тематични събития за контакт с инвеститори и големи предприятия – на стойност 5000 евро,
 • както и други услуги.

Критерии за участие:

 • предприятията трябва да докажат, че са високотехнологични, т.е. че бизнес моделът им е основан на високотехнологична иновация в областта на инженеринга или на значими научни постижения,
 • кандидатите са малки или средни предприятия и
 • произхождат от страна-членка на ЕС или асоциирана страна,
 • компаниите не трябва да са участвали в предходна процедура по програмата.

Критерии за оценяване на кандидатите:

 • икономически и бизнес потенциал на иновацията,
 • качество,
 • въздействие,
 • мотивация.

Специално внимание се обръща на притежателите на „Печат за високи постижения“ (Seal of Excellence), както и на жените предприемачи.

Срок за кандидатстване: 6 юни 2023 г. (17 ч. СЕТ).

Допълнително информация за процедурата и кандидатстването можете да откриете на следните адреси: https://x2-0.eu/2023/04/launches-the-2nd-open-call-for-startups-in-agritech/ и https://x2-0.eu/2023/05/second-open-call-agritech-foodtech/

Програмата има и постоянно отворена покана за външни експерти (impact builders), която вече наброява над 100 лица и предоставя чудесни възможности за networking.