Bulgaria
Search
Close this search box.

Спесима разработва дигитални близнаци за моделиране на роботизирани системи за тежката промишленост с финансова и експертна подкрепа на ЕС

„Спесима“ е българо-немско смесено дружество, създадено през 1989 г., което разработва и внедрява специализирани системи за автоматизация на промишленото производство. Предприятието е специализирано и в областта на мехатронните системи, VPN диагностика и сервиз, промишлен инженеринг, CAD дизайн и CNC обработка. Роботите на фирмата се изнасят в повече от 30 държави по света. Дружеството е един от основателите на Клъстер „Mехатроника и автоматизация“. Предприятието е лауреат в конкурса „Иновативно предприятие на годината“, с награда в категорията „Независим жизнен цикъл на иновацията“, 2012, а през 2018 г. получава голямата награда за „Пазарно лидерство“ в областта на реинженеринг на универсални роботи от сектор „Автомобилостроене“. Фирмата получава и  марката „Високи постижения в иновациите“ на фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

През годините предприятието работи активно с екипа на „АРК Консултинг“, координатор на мрежата EEН за България, и в индивидуалното си качество, и като член на клъстера. Консултациите от страна на мрежата обхващат редица теми, сред които и интернационализация и достъп до финансиране.

В следствие от внезапната и тежка икономическа криза в 2020 г., предизвикана от КОВИД-пандемията, и „Спесима“ използва времето на застой на пазара, като реорганизира вътрешния ресурс и експертиза и се концентрира изцяло върху иновационната си дейност – усилен развой в посока допълнителна диверсификация на продуктите и услугите на фирмата. В този период „Спесима“ започва разработването на дигитални близнаци в облачно-базирана платформа, за моделиране на роботизирани системи за тежката промишленост.

През цялата 2020 г. „АРК Консултинг“ провежда сред своите клиенти широка информационна кампания на европейски проекти и дългосрочни инициативи на дигиталните иновационни хъбове, насочени към подпомагане на иновационната дейност на МСП и осъществяване на международен технологичен трансфер.

По същото време в ход е международната инициатива BOWI, подкрепена от ЕК чрез програма „Хоризонт 2020“, чийто двигател са дигитални иновационни хъбове от различни региони на ЕС. В дългосрочен план BOWI има за цел да помогне на инвеститори да открият лидери в дигиталната революция в области като Индустрия 4.0, мехатроника, роботика, „интернет на нещата“, изкуствен интелект.

В средата на 2020 г. BOWI отваря конкурс за набиране на проекти с перспективни експериментални иновативни разработки, чийто развой да бъде частично подпомогнат с финансов и експертен ресурс от водещи организации в рамките на BOWI. „Спесима“, чиито най-нови продукти и услуги са в сферата на мехатроника и роботика с елементи на изкуствен интелект, е поканена на конкурентен принцип да кандидатства пред BOWI.

След серия от консултации с екипа на ЕЕН към „АРК Консултинг“, Спесима подготвя проектно предложение с финалните фази на развой на облачно-базираната платформа от дигитални близнаци за моделиране на роботизирани системи за тежката промишленост. Проектното предложение е сред класираните и одобрени и в края на 2020 г. фирмата подписва договор за получаване на безвъзмездна финансова и експертна подкрепа. Облачно базираните дигитални близнаци позволяват по-ефективно управление на всички процеси на автоматизация, осъществявани от роботите на „Спесима“ – те водят до оптимизиране на производствените процеси, намаляване разходите по поддръжка, ранно предотвратяване на аварии, безопасни условия на труд.

Очаква се експерименталните дейности по проекта да дадат резултат до октомври 2021 г., след което фирмата ще може да пристъпи към комерсиализация на резултатите.

Д-р инж. Венцислав Славков, Основател и управител на „Спесима“ ООД:

„Бих искал да благодаря от името на целия екип на „Спесима“ ООД за възможността да работим в сътрудничество с екипа на ЕЕН и за предоставените услуги от „Арк Консултинг“, за техния професионализъм и ангажираност. За нас беше изключителна чест и гордост да получим наградите в конкурса „Иновативно предприятие на годината“, както и  марката „Високи постижения в иновациите“, като признание за усилията, мотивацията и значимостта на иновациите, които винаги са били приоритет на фирмата. Получените награди и финансиране бяха и продължават да бъдат силна мотивация за екипа и потвърждение на значимостта на проектите ни.“